CS CS CS

HTA Channel | Hockey Talent Academy | Tréninková videa | Hokej

Notice: Undefined variable: iframe in /home/domains/htavideo.com/web/public/www/includes/page/body1.php on line 222

ZASTUPOVÁNÍ HRÁČŮ

Od prvních nesmělých krůčků na ledě po rozlučkový zápas završující uspěšnou kariéru profesionálního hokejisty je třeba urazit dlouhou cestu. Cestu, na níž je od počátku dobré mít kolem sebe tým lidí, kteří vás budou podporovat. Z takového týmu není možné vynechat rodiče, spoluhráče, první trenéry, a my v HTA usilujeme o to, abychom se díky svému programu do vašeho týmu také začlenili. Jelikož vnímáme, že mladí hráči spoustu let o něco usilují a najednou přijde okamžik, kdy každoročně kluby NHL vybírají budoucí naděje v draftu, je naším cílem, abychom naše svěřence připravili tak, že se na ně pozornost skautů a generálních manažerů při draftu zaměří. Být draftovaný do NHL má pro každého hráče velký význam, poněvadž se to povede jen velmi malému procentu hráčů z těch, kteří po tom touží... Tento moment, kterým se pootevírají dveře k vytouženému angažmá, má pro další kariéru velkou váhu. Právě proto nahlížejí hráči celého světa na moment, kdy se dostanou na DRAFTu do výběru některého z týmu NHL jako na klíčovou a zlomovou událost v jejich kariéře. Pokud se budete pozorně dívat na seznam českých draftovaných hráčů minulosti, najdete i jména těch, kteří se podíleli či podílejí na programu Hockey Talent Academy.

Dobře víme, že i těm nejlepším a nejtalentovanějším hráčům nestačí pouze čekat, ale je třeba se na budoucí kariéru komplexně připravovat a proto jsme se po zralé úvaze rozhodli přistoupit k jednání a spojit své síly s prestižní a uznávanou agenturou, která je mj. přímým agentem pro nejslavnější hokejovou ligu světa - NHL. Právě tato vazba dává našim nejlepším hráčům v projektu Hockey Talent Academy do rukou řadu opravdových trumfů, jak svoji nadějnou kariéru výrazně ovlivnit, tak, aby se jejich sen stal skutečností...

Naším partnerem je agentura Global Management Group (GMG). Historie GMG sahá do roku 2001, kdy převzala zastupování nejlepších hokejových hráčů od zakladatele společnosti JUDr. Jiřího Hamala, který se agentské činnosti věnuje od začátku devadesátých let. Ve stejném roce, jako první česká hokejová agentura otevírá cestu na ruský trh. Postupem času, ve spojení s partnerskými společnostmi posílila svojí pozici jak v Evropě, tak i v severní Americe. Díky velmi dobrému postavení na světovém trhu dokáže klientům poskytnout maximální možný servis a podmínky pro kariérní růst. Mezi klienty GMG patří např.: Tomáš Plekanec, David Krejčí, Marek Židlický a další. Bližší informace naleznete na www.gmgroup.cz.

Víme, že nestačí hráče pouze zastupovat ve chvíli, kdy má řadu nabídek, ale zejména mu pomoci na cestě k tomuto bodu dojít. Právě proto nabízí spojení HTA a GMG výraznou participaci na hráčově výkonnostním růstu daleko dříve a hned v několika rovinách. Jeden z nejdůležitějších bodů je dát hráči možnost využít svého potenciálu prostřednictvím specializovaných dovednostních tréninků, analýzy a korekce individuálního herního výkonu, odborného testování, zdravotního zabezpečení a v neposlední řadě špičkového hokejového vybavení. Jelikož je pro nás důležité, aby se hráč neustále rozvíjel, řešíme každý detail hráčovy kariéry s pomocí odborníků na danou problematiku. Spolupracujeme s nejlepšími dovednostními a kondičními trenéry, nutričními specialisty, fyzioterapeuty a sportovními psychology. Samozřejmostí je spolupráce s řadou předních světových firem ohledně sportovního vybavení, které nám dávají neskutečné možnosti vyhovět individuálním potřebám hráče. Hlavním úkolem společného projektu HTA a GMG je vytvoření ideálních podmínek po celou dobu hráčovy kariéry, s důrazem na maximální koncentraci v tréninkovém procesu a utkáních, poněvadž právě tyto aspekty jsou klíčem k dobré a výhodné smlouvě!


Služby spojené se zastupováním hráčů

Individuální rozvoj hráče

Základním kamenem, na němž je vystavěna celá kariéra hráče, je osvojení si správných návyků v tréninkovém procesu, který je v našem případě u mladých hráčů zaměřený na jejich neustálý rozvoj. Ať už se jedná o dovednostní přípravu, kondiční, nebo mentální trénink. Pro zastupované hráče sestavíme efektivní tréninkové plány, které vhodně a bez jakéhokoli střetu zapadají do celkové tréninkové koncepce klubu. Hráči zajistíme tréninkové kempy nejvyšší kvality v ČR, ale i v zahraničí včetně USA a Kanady. Samozřejmostí je pravidelné testování hráče s cílem ho připravit na vstupní testy, které mnohdy spolurozhodují o tom, zda dostane hráč šanci.

Dalším důležitým bodem je pečlivé sledování výkonnosti hráče formou INDIVIDUÁLNÍ ANALÝZY HERNÍHO VÝKONU a její korekce. Dokonalé poznání hráčů v tréninku i utkání včetně výsledků z testů a videozáznamů nám dává řadu možností při kvalitní prezentaci hráče u manažerů, trenérů a skautů. Právě tento propracovaný systém otevírá výhodné možnosti pro další body dokonalého servisu pro hráče.


Smluvní vztahy hráč - klub

Potřeby hráčů se v průběhu jejich kariéry vyvíjí. Mezi ty základní, však můžeme zařadit potřebu poradenství v oblasti vyjednávání podmínek kontraktů, které s hráči uzavírají hokejové kluby. Zastupovaným hráčům v rámci našeho projektu zajišťujeme nabídku vhodných angažmá, asistujeme v situacích souvisejících s případným přechodem hráče do jiného týmu. V zájmu hráče vyjednáme kompletní smluvní podmínky mezi ním a klubem. Díky dlouhodobým zkušenostem dokážeme vyjednat ty nejlepší podmínky ke spokojenosti našich klientů.


Vzdělání

Hokej nebo škola? Jde o současný problém – spojení tréninku a studia. Tréninková zátěž spolu se školou se někdy dá zvládnout těžko a v okamžiku, „když dojde na lámání chleba“, většinou zvítězí hokej a škola jde stranou. Protože si je HTA vědoma, že se rodiče se svými hokejovými talenty dostávají do této situace velmi často, přichází s projektem hokejového centra, v němž budou vhodně skloubeny jak hokejový rozvoj tak bude kladen důraz na vzdělání. Více na HTCTELC.com.


Marketingová podpora a média

Snažíme se naplno využít potenciál našich klientů, a proto dáme hráčům ke zvážení možnost propagace produktů či služeb. Zvyšujeme hráčskou image prostřednictvím marketingu a médií a proto získávají naši klienti nové nabídky, s jejichž realizací jim rádi a odborně pomůžeme.


Styk s veřejností

Hráče naučíme správně a věcně komunikovat. Zdokonalujeme jazykové znalosti zastupovaných hráčů tak, aby byli v komunikaci silní a nezávislí. I tento aspekt je v hráčově kariéře velmi důležitý. Našim klientům vytváříme v úzké spolupráci co nejlepší mediální obraz.


Daně a účetnictví

Spolupracujeme s vysoce kvalifikovanými daňovými poradci, účetními i auditory. V případě potřeby pomáhají našim klientům v oblasti placení daní a vedení účetnictví.


Zdravotní zabezpečení hráče

Hráči zajistíme pravidelné sportovní prohlídky, specializované testování včetně analýzy dispozic daného hráče. V případě zdravotních komplikací zajistíme odborné lékařské zabezpečení včetně specialistů na danou problematiku.


Finanční poradenství

V případě zájmu klienta vytvoříme ve spolupráci s odborníky specializující se na jednotlivé obory finančního trhu plán, dle instrukcí a požadavků každého klienta. Seznámíme naše klienty s možnostmi investic a ve spolupráci se špičkovými finančními poradci poradíme, jak se o finance starat.


Právní poradenství

V životě se vyskytnou i situace kdy potřebujete odbornou právní pomoc. V případě potřeby klienta nabídneme služby těch nejlepších právníků.


Pojištění

Jsme si vědomi rizik spojených s profesionálním sportem, který vystavuje hráče trvalému nebezpečí. Pomůžeme klientům zajistit výhodné pojištění pro případ zranění či životní pojištění.


Stipendijní programy

Zastupovaní hráči jsou v závislosti na své výkonnosti podporováni v práci na svém výkonnostním růstu stipendijními programy.

Global Management Group a.s., Na Stráži 1442/7, 180 00 Prague, Czech Republic
Kontaktní osoba: David Hamal, mobil : +420 725 661 071 , e-mail : david.hamal@gmgroup.cz, www.gmgroup.cz

Forgot password

Enter your email address under which you are registered:

Changing password

Attention!

To play this video, you must be registered and logged in: