CS CS CS

HTA Channel | Hockey Talent Academy | Tréninková videa | Hokej

Notice: Undefined variable: iframe in /home/domains/htavideo.com/web/public/www/includes/page/body1.php on line 208

Obchodní podmínky

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup na webové stránce www.htavideo.com Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Ferrax sport s.r.o., Lipolec 14, 38001 Dačice, IČO: 26019019, DIČ: CZ26019019. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.). Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Objednávkou tohoto programu přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze zodpovědností kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou zodpovědnost.


Objednávka

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.htavideo.com společnosti Ferrax sport s.r.o. a že s nimi souhlasí.


Cena zboží

V souhrnu přihlášky najdete všechny ceny služeb včetně DPH v zákonné výši. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.


Forma a způsob platby

Platba jednorázově znamená, že zaplatíte ihned po odeslání objednávkového formuláře. Veškeré platby probíhají pomocí platební brány PayPal. Čísla platebních karet a kreditních karet zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti PayPal.


Zabezpečení uživatelského účtu

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.


Dodací podmínky

Ihned po uhrazení závazné objednávky, budou zaslány kupujícímu přístupové údaje do členské sekce. V členské sekci jsou k dispozici vzdělávací videa programu Hockey Talent Academy a další výukové materiály k tomuto programu.


Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo dle § 53 odst. 7 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu a to v prodloužené lhůtě 30 dní od objednávky. Odstoupení je nutno podat elektronickou formou na email: info@hockeytalent.cz s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje.

Prodávající zašle kupujícímu dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu včetně DPH. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online programu Hockey Talent Academy, případně k dalším bonusům z programu.


Ochrana osobních údajů

Společnost Ferrax sport s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícho, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Vyplněním objednávkového formuláře souhlasí kupující se zařazením všech vyplněných osobních údajů do databáze společnosti Ferrax sport s.r.o. jakožto správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 17.7. 2014. Prodávající si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění.

Zapomenuté heslo

Zadejte email, pod kterým jste se zaregistrovali:

Změna hesla

Pozor!

Pro přehrání tohoto videa musíte být zaregistrován a přihlášen: